องค์การบริหารส่วนปิยามุมัง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7371-9815
E- mail: office@piyamumang.go.th 
Web Site : WWW.PIYAMUMANG.GO.TH

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร