ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 :อ่าน 10 คน ประกาศ เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 :อ่าน 9 คน ประกาศ เลื่อนการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 :อ่าน 16 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 :อ่าน 19 คน ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 :อ่าน 19 คน ประกาศเจตนารมณ์ :อ่าน 20 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
   
 
   

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ ขสร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม. 2564