ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
   
 
   

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ตามแบบ ขสร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 ม.ค. 2564